Avís legal

I. Objecte

L’accés i/o ús de tots els servieis del Portal www.sommultiespai.com atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari.

Per la mera utilització del Portal, l’usuari expressa la plena acceptació sense reserva alguna de les presents condicions generals, així com les condicions particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions  generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

AZORALLOM, SL. Podrà modificar unilateralment, en qualsevol moment, l’estructura i disseny del Web, així com modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d’accés i/o ús del citat Web.

II. Exclusió de responsabilitat

AZORALLOM, SL. no garanteix ni es fa responsable, en cap cas, dels danys o prejudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de: Falta de disponibilitat, continuïtat i efectiu funcionament del Portal, i/o dels seus serveis i continguts, així com dels derivats de fallades en l’accés a les diferents pàgines Web del Portal o aquelles des de les quals es presten determinats serveis. AZORALLOM, SL. té el dret d’interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Portal o de qualsevol dels serveis l’ integren, en qualsevol moment de forma unilateral. D’errors tipogràfics, gramaticals i d’imatge.

III. Ús del Portal, serveis i continguts pels usuaris

L’usuari es compromet a utilitzar el Portal i els seus serveis i continguts sense infringir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

L’usuari, excepte autorització prèvia i expressa d’ AZORALLOM, SL, s’abstindrà d’obtenir qualsevol tipus de contingut ja siguin textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, etc., per qualsevol mitjà diferent dels quals es posin a  disposició del mateix o dels quals s’emprin habitualment a aquest efecte a Internet.

Així mateix queda expressament prohibida la utilització per part de l’usuari dels continguts i serveis del Portal per a tot tipus de finalitats comercials o publicitàries.

AZORALLOM, SL. no es fa responsable en cap cas de qualsevol tipus d’informació, comunicació, etc., que tingui el seu origen en l’usuari o en qualsevol tercera persona o entitat i que es difongui, transmeti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.

IV. Propietat intel·lectual

Tots els continguts així com nom, logos, marques i bases de dades accessibles del Portal estan subjectes a Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual d’AZORALLOM, SL. pel que queda expressament prohibida la seva reproducció o ús sense l’autorització del seu titular.

V. Cookie

En ocasions és possible que utilitzem una tecnologia anomenada “cookies” amb la finalitat de proporcionar una sèrie de continguts i/o serveis de manera personalitzada. Una “cookie” és un petit element de dades que un lloc web pot enviar al programa de navegació web de l’usuari. Al seu torn, aquest element pot emmagatzemar-se al disc dur de l’ordinador de l’usuari de manera que el puguem reconèixer quan torni al nostre lloc web. En qualsevol cas, sempre existeix la possibilitat que l’usuari especifiqui, en les preferències del seu programa de navegació, que desitja rebre un avís abans d’acceptar qualsevol “cookie”.

VI. Protecció de dades

Les dades personals facilitades per l’interessat a AZORALLOM, SL., estan subjectes al que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, i s’incorporaran a fitxers automatitzats titularitat d’AZORALLOM, SL. degudament inscrits a l’Agència de Protecció de Dades, tot això amb subjecció al que es disposa en l’esmentada Llei.
A l’empara d’aquesta Llei Orgànica, l’interessat autoritza el tractament, automatitzat o no, de les seves dades personals a AZORALLOM, SL., amb la finalitat que aquesta el mantingui informat sobre la promoció en què es troba interessat, inclosa la possibilitat de remissió al sol·licitant d’informació sobre productes o ofertes relacionats amb la seva activitat.

Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació de les seves dades pot comunicar-ho personalment o mitjançant comunicació escrita a les nostres oficines Avda. Río de Janeiro, 42, 08016, Barcelona, acompanyada d’acreditació personal, dirigida a AZORALLOM, SL., o enviant un correu electrònic a la següent adreça:protecciondatos@sommultiespai.com

VII. Dades registrals

AZORALLOM, SL., entitat mercantil domiciliada a Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, nº 1, 17º i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid , al tom 23306, foli 61, fulla M-417870, inscripció 1ª. C.I.F. B-84840933

VIII. Legislació i fur aplicable

Les presents Condicions Generals es regiran per la Legislació espanyola.

AZORALLOM, SL. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, es sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari situat a Av. Río de Janeiro 42, 2 pl, cp 08016 de Barcelona per quantes qüestions poguessin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei del Web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de l’aquí establert. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, AZORALLOM, SL. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.