INTEGRACIÓ LABORAL AMB SERVEIS DE JARDINERIA INTEGRACIÓ LABORAL AMB SERVEIS DE JARDINERIA

INTEGRACIÓ LABORAL AMB SERVEIS DE JARDINERIA

Data

- - -

Horari

- - -

Ubicació

- - -

Colaborem amb el Grup de serveis iniciativa social GSIS-VERD que fomenta i promociona la integració laboral per persones amb discapacitat intel·lectual, té com a activitat empresarial la jardineria, a través de la contracció dels seus serveis per a cuidar les nostres zones verdes.

El centre GSIS té com a missió d’atendre als alumnes amb necessitats educatives especials en edat escolar d’acord amb les capacitats i possibilitats individuals, seguint criteris i objectius del sistema educatiu actual amb la modificació curricular de l’ESO i dins de l´àrea de tecnologia es fan aprenentatges de la jardineria per facilitar la posterior integració sociolaboral.

Mes informació