LLOGUER DE LOCALS

Estada llarga:
Alicia Barrio Gallego (oficines CBRE)
607 274 235 - 932 765 070
alicia.barrio@cbre.com

Stands temporals:
info@sommultiespai.com

LLOGUER D'ESPAIS PER A PUBLICITAT

Oficina de Gerència de SOM Multiespai

932 765 070
info@sommultiespai.com

PROPOSTA DE COL·LABORACIONS

Departament de Màrqueting de SOM Multiespai

marketing@sommultiespai.com