Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals facilitades per l’interessat a AZORALLOM, SL., estan subjectes al que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, i s’incorporaran a fitxers automatitzats titularitat de AZORALLOM, SL. degudament inscrits en l’Agència de Protecció de Dades, tot això amb subjecció al que es disposa en l’esmentada Llei. A l’empara d’aquesta Llei Orgànica, l’interessat autoritza el tractament, automatitzat o no, de les seves dades personals a AZORALLOM, SL., amb la finalitat que aquesta li mantingui informat sobre la promoció en què es troba interessat, inclosa la possibilitat de remissió al sol•licitant d’informacions sobre productes o ofertes relacionats amb la seva activitat.

Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició o cancel•lació de les seves dades pot comunicar-ho personalment o mitjançant comunicació escrita en les nostres oficines Av. Rio de Janeiro, 42, 08016, Barcelona, acompanyada d’acreditació personal, dirigida a AZORALLOM, SL., o enviant un correu electrònic a la següent adreça: protecciondatos@sommultiespai.com